چالش های ملی در احیای دریاچه ارومیه
تاریخ های مهم

حامیان همایش 

 

 
Captcha


 
آدرس و تلفن دبیرخانه
تلفن ثابت

041-42439006

نمابر

041-42456000

ایمیل

RUL@pnu.ac.ir

تلفن همراه
آدرس

آذربایجان شرقی- دانشگاه پیام نور شبستر- بنیس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور