آخرین مهلت ثبت نام 7 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 4اسفندماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان بوشهرآخرین مهلت ثبت نام 7 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 4اسفندماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان بوشهر

پورتال همایش های استان بوشهر