محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
چینه شناسی و دیرینه شناسی*ژئوشیمی و ژئوفیزیک* پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی*زمینشناسی اقتصادی*زمینشناسی ساختاری و زمینساخت*رسوبشناسی و سنگهای رسوبی*آبشناسی و آبهای زیرزمینی*زمینشناسی مهندسی*کانی شناسی و گوهرشناسی*زمینشناسی نفت

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
زمینگردشگری و زمین ریختشناسی+معدنکاری و آلودگی خاک +سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی+زمینشناسی زیست محیطی+زمین شناسی پزشکی+اکتشاف معادن فلزی و غیرفلزی+حقوق و معدنکاری+زمین ریاضی و مدل های مکانی+زلزله شناسی+کارآفرینی در زمینشناسی+معدنکاری کهنچینه شناسی و دیرینه شناسی*ژئوشیمی و ژئوفیزیک* پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی*زمینشناسی اقتصادی*زمینشناسی ساختاری و زمینساخت*رسوبشناسی و سنگهای رسوبی*آبشناسی و آبهای زیرزمینی*زمینشناسی مهندسی*کانی شناسی و گوهرشناسی*زمینشناسی نفت


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
روزشمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


تاریخ های مهم همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
22 مهر 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
22 مهر 1402
آخرین مهلت ثبت نام
22 خرداد 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
22 خرداد 1403
تاریخ برگزاری

زمان برگزاری همایش: روز چهارشنبه 30 خردادماه 1403خورشیدی در بازه زمانی ساعت 8:30 صبح تا عصر

پوستر پانزدهمین همایش زمین شناسی پیام نور
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور