کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر علیرضا موغلیدبیر کمیته علمی

استاد دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

دکتر محسن جاجرمی زادهرئیس دانشگاه پیام نور استان فارس و عضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

دکتر سیدمحمدحسین کمانیدبیر کمیته اجرایی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

دکتر مهرداد احمدیعضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

دکتر احمد رستگارعضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

دکتر جلال یاراحمدیعضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

دکتر حبیب اله رعنایی کردشولیعضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر حسین صفریعضو کمیته علمی

استاد دانشگاه تهران

دکتر محسن علیزاده ثانیعضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه مازندران

دکتر اکبر حسن پورعضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر رضا رسولیعضو کمیته علمی

استاد دانشگاه پیام نور مرکز تهران

دکتر محمدتقی امینیعضو کمیته علمی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر یعقوب اندایشعضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علیرضا صارمیعضو کمیته علمی

شهردار زرین دشت

دکتر حبیب اله سالارذهیعضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مجید ضماهنیعضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران

دکتر مهدی کاظمیعضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه باهنر کرمان

دکتر نورمحمد یعقوبیعضو کمیته علمی

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستانکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور