محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
حقوق، فقه و فرهنگ

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق اموال حقوق تجارت بین‌الملل حقوق جزا حقوق ورزشی حقوق جزای اختصاصی علوم جرم‌یابی علوم جرم‌شناسی کیفرشناسی حقوق عمومی حقوق اساسی حقوق اداری آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق کار حقوق بانکی حقوق بیمه حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی حقوق آمیخته (آمیخته با سایر علوم) حقوق اسلامی (فقه اسلامی) اصول فقه متون فقه قواعد فقه زبان فقه محورهای فرهنگی: حقوق، فقه و فرهنگ
جامعه‌شناسی علوم اجتماعی مردم شناسی شرق شناسی انسان شناسی اسلام شناسی قرآن شناسی مبانی فلسفی، انسان شناسی مفهوم‌پردازی مؤلفه‌های فرهنگ عمومی فرهنگ عمومی در بستر فرهنگ اسلامی- ایرانی روش‌شناسی مطالعات فرهنگی و جامعه شناختی مطالعات تاریخی و تطبیقی در ارتباط با فرهنگ فرهنگ قرآنی مدیریت فرهنگ عوامل مؤثر در فرهنگ عمومی و پیامدهای آن خرده‌فرهنگ‌ها زنان و فرهنگ ادبیات وفرهنگ زبان قرآنی سبک زندگی و فرهنگ جوانان در قرن حاضر ارتباطات و فرهنگ فرهنگ دانشجویی نقش ساختارهای مدیریتی سازمانی، قوانین و مقررات در فرهنگ جهانی‌شدن و فرهنگ فضای مجازی و فرهنگ مساله شناسی و مسائل فرهنگی در ایران امروز آسیب شناسی فرهنگ فرصت ها و تهدیدها آینده‌پژوهی فرهنگ سلامت فرهنگی سایر موضوعات مرتبط با فرهنگحقوق، فقه و فرهنگ


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور