محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
روان شناسی با محوریت علم و زندگی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
علم زندگی و تعلیم و تربیت روان‌شناسی و کار علم زندگی و ورزش علم زندگی و سلامت علم زندگی و روان‌شناسی اجتماعی علم زندگی و مدیریت علم زندگی، هنر و رسانه و.... با نگاه ویژه به رشد رفاه خانوادهروان شناسی با محوریت علم و زندگی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور