آخرین مهلت ثبت نام 5 شهریور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 شهریور 1399
تاریخ برگزاری 27 شهريور 1399
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان گیلان- مرکز رشت

با استعانت از خداوند متعال، چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور جهت توسعه و ترویج مبانی علمی روانشناسی در 27 شهريور ماه 1399 در دانشگاه پيام نور مركز رشت برگزار خواهد شد. از تمامي پژوهشگران و صاحب نظران علاقمند دعوت میگردد جهت ارسال خلاصه مبسوط مقاله با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند. ضمناً جهت مساعدت با پژوهشگران محترم، امکان داوری زودهنگام مقاله و ارائه گواهي پذیرش با درخواست به ایمیل همایش فراهم می باشد.آخرین مهلت ثبت نام 5 شهریور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 شهریور 1399
تاریخ برگزاری 27 شهريور 1399
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان گیلان- مرکز رشت

با استعانت از خداوند متعال، چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور جهت توسعه و ترویج مبانی علمی روانشناسی در 27 شهريور ماه 1399 در دانشگاه پيام نور مركز رشت برگزار خواهد شد. از تمامي پژوهشگران و صاحب نظران علاقمند دعوت میگردد جهت ارسال خلاصه مبسوط مقاله با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند. ضمناً جهت مساعدت با پژوهشگران محترم، امکان داوری زودهنگام مقاله و ارائه گواهي پذیرش با درخواست به ایمیل همایش فراهم می باشد.

پورتال همایش های استان گیلان