آخرین مهلت ثبت نام 22 شهریور 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 27 مرداد 1402
تاریخ برگزاری 5 و 6 مهر1402
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان گلستان

پیشرفت همه‌جانبه و متوازن استان گلستان مستلزم طرح مباحث نوین علمی، برای حل مسائل امروز و آمادگی برای مواجهه با مشکلات آینده است. دانشگاه پیام نور استان گلستان، در نظر دارد با برگزاری همایش ملی «چالش تغییر اقلیم در خلیج گرگان و رهیافت توسعه پایدار برای آینده انسان و محیط زیست» شرایطی را فراهم آورد که اساتید، پژوهشگران، صاحب‌نظران و دانشجویان، محورهای مطروحه را از جنبه‌ها و دیدگاه‌های مختلف بررسی کنند، به طرح ایده‌ها و راهکارهای جدید بپردازند، دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را برای شکل‌گیری رویکردهای نوین مدیریت جامع حوضه خلیج گرگان مطرح کنند و از همه مهم‌تر اینکه با فعالیت‌های دیگر مختصصان آشنا شوند و از طریق همکاری مشترک، شبکه‌ای از روابط علمی را برای کمک به تدوین برنامه توسعه پایدار انسان و محیط زیست و اجرای عملی آن تشکیل دهند. بر این اساس، اهداف همایش به شرح زیر است: (الف) برقراری ارتباط میان متخصصانی که درباره آینده‌پژوهی تاثیرات تغییر اقلیم و حوضه‌های خلیج گرگان و دریای کاسپی پژوهش می‌کنند. (ب) ارائه، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی درباره آینده‌پژوهی خلیج گرگان و دریای کاسپی و نقش تغییر اقلیم در تحولات آتی آن‌ها. (ج) فراهم کردن پیوست علمی مبتنی بر تحقیقات برای پشتیبانی و تدوین برنامه‌های راهبردی و اجرایی در حوضه خلیج گرگان.آخرین مهلت ثبت نام 22 شهریور 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 27 مرداد 1402
تاریخ برگزاری 5 و 6 مهر1402
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان گلستان

پیشرفت همه‌جانبه و متوازن استان گلستان مستلزم طرح مباحث نوین علمی، برای حل مسائل امروز و آمادگی برای مواجهه با مشکلات آینده است. دانشگاه پیام نور استان گلستان، در نظر دارد با برگزاری همایش ملی «چالش تغییر اقلیم در خلیج گرگان و رهیافت توسعه پایدار برای آینده انسان و محیط زیست» شرایطی را فراهم آورد که اساتید، پژوهشگران، صاحب‌نظران و دانشجویان، محورهای مطروحه را از جنبه‌ها و دیدگاه‌های مختلف بررسی کنند، به طرح ایده‌ها و راهکارهای جدید بپردازند، دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را برای شکل‌گیری رویکردهای نوین مدیریت جامع حوضه خلیج گرگان مطرح کنند و از همه مهم‌تر اینکه با فعالیت‌های دیگر مختصصان آشنا شوند و از طریق همکاری مشترک، شبکه‌ای از روابط علمی را برای کمک به تدوین برنامه توسعه پایدار انسان و محیط زیست و اجرای عملی آن تشکیل دهند. بر این اساس، اهداف همایش به شرح زیر است: (الف) برقراری ارتباط میان متخصصانی که درباره آینده‌پژوهی تاثیرات تغییر اقلیم و حوضه‌های خلیج گرگان و دریای کاسپی پژوهش می‌کنند. (ب) ارائه، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی درباره آینده‌پژوهی خلیج گرگان و دریای کاسپی و نقش تغییر اقلیم در تحولات آتی آن‌ها. (ج) فراهم کردن پیوست علمی مبتنی بر تحقیقات برای پشتیبانی و تدوین برنامه‌های راهبردی و اجرایی در حوضه خلیج گرگان.

پورتال همایش های استان گلستان