محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
فرهنگ و ادب
فقه و تاریخ
هنر و معماری
کشاورزی و اقتصاد
دین و سیاست
محورهای همایش به موارد فوق محدود نبوده وتمام موضوعات درحیطه نایین پژوهی را شامل می گردد.

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
شعرا و نویسندگانفرهنگ و ادب
مورخین بناهای تاریخیفقه و تاریخ
فرش هنر ابنیههنر و معماری
کشاورزی اقتصادکشاورزی و اقتصاد
دین سیاست علما ایت الله نایینی شخصیت هادین و سیاست
کلیمحورهای همایش به موارد فوق محدود نبوده وتمام موضوعات درحیطه نایین پژوهی را شامل می گردد.


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

شماره تماس 46251308-031

031-46250901

نمابر

@naeinpajoohi

شناسه پیام رسان ایتا

ایمیل
آدرس

اصفهان نایین دانشگاه پیام نور

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور