1401/12/22

همایش دوسالانه مطالعات نهج البلاغه ایران
25 دی ماه 1403 مصادف با ولادت امیرالمومنین علیه السلام

1401/11/12

نخستین همایش ملی نایین پژوهی
نیمه اردیبهشت ماه 1403

1398/7/23

دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
همایش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه 1398 برگزار خواهد شد.
آخرین مهلت ثبت نام 28 آذر 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 آذر 1403
تاریخ برگزاری 25 دی ماه 1403 مصادف با ولادت امیرالمومنین علیه السلام
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا

دومین همایش اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در 18 ذیحجه سال 1445مصادف با پنجم تیرماه 1403عید غدیر خم در دانشگاه پیام نور استان اصفهان شروع به کار خواهد کرد و اختتامیه 25 دی ماه 1403 مصادف با ولادت امیرالمومنین علیه السلام خواهد بود.


آخرین مهلت ثبت نام 29 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 29 اسفند 1402
تاریخ برگزاری نیمه اردیبهشت ماه 1403
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکزنایین

نخستین همایش ملی نایین پژوهی در محور های فرهنگ و ادب ، تاریخ، فقه و سیاست، هنر و معماری و بافت تاریخی


آخرین مهلت ثبت نام 25 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 29 آبان 1402
تاریخ برگزاری 24 و 25 آبان 1402
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار

دانشگاه پیام نور استان اصفهان (مرکز خوانسار) پس از هفت دوره برگزاری موفق آمیز همایش ملی مدیریت و کارآفرینی هشتمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی را در اردیبهشت سال 1402 برگزار می کند.


آخرین مهلت ثبت نام 6 اردیبهشت 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 اردیبهشت 1402
تاریخ برگزاری 7 اردیبهشت 1402 (8:30 لغایت 17:30)
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان

دانشگاه پیام نور استان اصفهان با همکاری شرکت عمران بهارستان اولین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری شهرجدید بهارستان را دراسفند ماه1401برگزار می نماید.


آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1400
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پيام نور اصفهان - دادگستری اصفهان

اولین همایش حقوق عامه (از تئوری تا عمل) با محوریت دادگستری استان اصفهان به صورت مجازی و حضوری در تاریخ 1400/12/05 برگزار خواهد شد.


آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز اردستان


آخرین مهلت ثبت نام 5 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 بهمن 1398
تاریخ برگزاری همایش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه 1398 برگزار خواهد شد.
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان

پژوهشگر گرامی با سلام احتراماً به استحضار می رساند دانشگاه پیام نور استان اصفهان در نظر دارد در روزهای 29 و 30 بهمن ماه 1398 "دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور " را در شهر اصفهان برگزار نماید. محل برگزاری هملیش، دانشگاه پیام نور استان اصفهان (ساختمان سابق ستاد) خواهد بود و برنامه علمی همایش بوسیله مجموعه ای از اساتید متخصص در حوزه های مرتبط با همایش پشتیبانی خواهد شد. منتظر حضور گرم شما در این همایش هستیم. دکتر محمدرضا جلالی دبیر همایش


آخرین مهلت ثبت نام 22 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آذر 1396
تاریخ برگزاری 12 و 13 مهر ماه 1396
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور مهر ماه 1396 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 مهرماه به مدت دو روز در دانشگاه پیام نور استان اصفهان- مرکز شاهین شهر برگزار خواهد شد.2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 28 آذر 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 آذر 1403
تاریخ برگزاری 25 دی ماه 1403 مصادف با ولادت امیرالمومنین علیه السلام
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا

دومین همایش اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در 18 ذیحجه سال 1445مصادف با پنجم تیرماه 1403عید غدیر خم در دانشگاه پیام نور استان اصفهان شروع به کار خواهد کرد و اختتامیه 25 دی ماه 1403 مصادف با ولادت امیرالمومنین علیه السلام خواهد بود.
آخرین مهلت ثبت نام 29 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 29 اسفند 1402
تاریخ برگزاری نیمه اردیبهشت ماه 1403
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکزنایین

نخستین همایش ملی نایین پژوهی در محور های فرهنگ و ادب ، تاریخ، فقه و سیاست، هنر و معماری و بافت تاریخی


آخرین مهلت ثبت نام 25 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 29 آبان 1402
تاریخ برگزاری 24 و 25 آبان 1402
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار

دانشگاه پیام نور استان اصفهان (مرکز خوانسار) پس از هفت دوره برگزاری موفق آمیز همایش ملی مدیریت و کارآفرینی هشتمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی را در اردیبهشت سال 1402 برگزار می کند.


آخرین مهلت ثبت نام 6 اردیبهشت 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 اردیبهشت 1402
تاریخ برگزاری 7 اردیبهشت 1402 (8:30 لغایت 17:30)
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان

دانشگاه پیام نور استان اصفهان با همکاری شرکت عمران بهارستان اولین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری شهرجدید بهارستان را دراسفند ماه1401برگزار می نماید.


آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1400
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پيام نور اصفهان - دادگستری اصفهان

اولین همایش حقوق عامه (از تئوری تا عمل) با محوریت دادگستری استان اصفهان به صورت مجازی و حضوری در تاریخ 1400/12/05 برگزار خواهد شد.


آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز اردستان


آخرین مهلت ثبت نام 5 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 بهمن 1398
تاریخ برگزاری همایش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 بهمن ماه 1398 برگزار خواهد شد.
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان

پژوهشگر گرامی با سلام احتراماً به استحضار می رساند دانشگاه پیام نور استان اصفهان در نظر دارد در روزهای 29 و 30 بهمن ماه 1398 "دهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور " را در شهر اصفهان برگزار نماید. محل برگزاری هملیش، دانشگاه پیام نور استان اصفهان (ساختمان سابق ستاد) خواهد بود و برنامه علمی همایش بوسیله مجموعه ای از اساتید متخصص در حوزه های مرتبط با همایش پشتیبانی خواهد شد. منتظر حضور گرم شما در این همایش هستیم. دکتر محمدرضا جلالی دبیر همایش


آخرین مهلت ثبت نام 22 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آذر 1396
تاریخ برگزاری 12 و 13 مهر ماه 1396
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور مهر ماه 1396 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 مهرماه به مدت دو روز در دانشگاه پیام نور استان اصفهان- مرکز شاهین شهر برگزار خواهد شد.2 1 


پورتال همایش های استان اصفهان