آخرین مهلت ثبت نام 30 تیر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 تیر 1401
تاریخ برگزاری 1401/06/30
برگزارکننده دانشگاه پيام نور خراسان رضوي


آخرین مهلت ثبت نام 25 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 آذر 1395
تاریخ برگزاری 25 آذر ماه 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه

 محور های همایش:

 1. آینده پژوهی
 2. پژوهش های نوین در علوم انسانی و مهندسی
 3. کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی
 4. نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
 5. توسعه و اقتصاد مقاومتی
 6. نقش دانشگاه در توسعه
 7. دانشگاه پیام نور افق 1404
 8. سایر زمینه های مرتبط

  انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و مرجع علمی دانش کشور CIVILICA

لینک ثبت همایش در ISC

لینک ثبت همایش در CIVILICA

 

نمایه شدن همایش در وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 آخرین مهلت ثبت نام 30 تیر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 تیر 1401
تاریخ برگزاری 1401/06/30
برگزارکننده دانشگاه پيام نور خراسان رضوي


آخرین مهلت ثبت نام 25 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 آذر 1395
تاریخ برگزاری 25 آذر ماه 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه

 محور های همایش:

 1. آینده پژوهی
 2. پژوهش های نوین در علوم انسانی و مهندسی
 3. کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی
 4. نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی
 5. توسعه و اقتصاد مقاومتی
 6. نقش دانشگاه در توسعه
 7. دانشگاه پیام نور افق 1404
 8. سایر زمینه های مرتبط

  انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و مرجع علمی دانش کشور CIVILICA

لینک ثبت همایش در ISC

لینک ثبت همایش در CIVILICA

 

نمایه شدن همایش در وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

پورتال همایش های استان خراسان رضوی