1398/9/10

دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور
همایش به صورت دو روزه و در روزهای 29 و 30 آذر سال 1399 برگزار می گردد

1398/4/19

اربعین پژوهی
همایش ملی اربعیین پژوهی ان شاءالله در تاریخ هفتم مهرماه سال جاری به صورت مجازی برگزار خواهد. اطلاعات مربوط به نحوه اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.
آخرین مهلت ثبت نام 26 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آذر 1399
تاریخ برگزاری همایش به صورت دو روزه و در روزهای 29 و 30 آذر سال 1399 برگزار می گردد
برگزارکننده دانشگاه پیام نور اهواز

با سلام به حول قوه الهی دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور در تاریخ های21 وفروردین 1399 در دانشگاه پیام نور اهواز برگزار میشود. از تمامی دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگران دعوت به عمل می آید ایمان مخدوم دبیر همایش


آخرین مهلت ثبت نام 8 فروردین 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 خرداد 1399
تاریخ برگزاری همایش ملی اربعیین پژوهی ان شاءالله در تاریخ هفتم مهرماه سال جاری به صورت مجازی برگزار خواهد. اطلاعات مربوط به نحوه اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.
برگزارکننده بسیج اساتیددانشگاه پیام نور- محل برگزاری: استان خوزستان دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

محمرهای کلی همایش: ابعاد تربیتی و روانشناسی اربعین ابعاد فرهنگی و رسانه ای اربعین ابعاد جامعه شناختی اربعین اربعین، اقتصاد و امنیت محورهای آزاد: ساید محورها در تارنمای همایشآخرین مهلت ثبت نام 26 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آذر 1399
تاریخ برگزاری همایش به صورت دو روزه و در روزهای 29 و 30 آذر سال 1399 برگزار می گردد
برگزارکننده دانشگاه پیام نور اهواز

با سلام به حول قوه الهی دوازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور در تاریخ های21 وفروردین 1399 در دانشگاه پیام نور اهواز برگزار میشود. از تمامی دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگران دعوت به عمل می آید ایمان مخدوم دبیر همایش


آخرین مهلت ثبت نام 8 فروردین 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 خرداد 1399
تاریخ برگزاری همایش ملی اربعیین پژوهی ان شاءالله در تاریخ هفتم مهرماه سال جاری به صورت مجازی برگزار خواهد. اطلاعات مربوط به نحوه اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.
برگزارکننده بسیج اساتیددانشگاه پیام نور- محل برگزاری: استان خوزستان دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

محمرهای کلی همایش: ابعاد تربیتی و روانشناسی اربعین ابعاد فرهنگی و رسانه ای اربعین ابعاد جامعه شناختی اربعین اربعین، اقتصاد و امنیت محورهای آزاد: ساید محورها در تارنمای همایش

پورتال همایش های استان خوزستان