استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


پوستر همایش
کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر عباس اویسیرئیس همایش

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

دکتر پرویز نصیرخانیدبیر همایش

مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

الله یار بیگی فیروزیدبیر کیمته اجرایی

مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

احمد حشمت نژاددبير كميته تبليغات و اطلاع رساني

مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

ایمان همایون نژادکمیته پشتیبانی

معاون دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

احمد میرگلعضو کمیته اجرایی همایش

سرپرست دانشگاه پيام نور واحد زهك

اکبر خواجهدبیر کمیته فرهنگی همایش

مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

سیده سمیرا حسینیکمیته ثبت نام

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستانتماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

054-33294798

09358036724

نمابر

05433294782

ایمیل

fckzahedan.sb@gmail.com

کانال تلگرام : @sbpnu_kbc

آدرس

سیسیتان و بلوچستان - زاهدان - ابتدای بلوار خلیج فارس - داشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور