استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


پوستر همایش


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
1- شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن( مدل، موانع و محدودیت ها ، عملکرد و نحوه گسترش....)
2- نقش اقتصاد دانش بنیان( و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی (اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی وغیر دانشگاهی ،فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و ..)
3- شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی
4- مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و پیشرو
5- نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه سواحل مکران
6- نقش عوامل کارآفرینانه در توسعه شرکت های دانش بنیان
7- آینده پژوهشی مدیریت شرکت های دانش بنیان در ایران 1404
8- ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان
9- موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان
10- اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان
11- کسب و کار دانش بنیان
12- کشاورزی و شرکت های دانش بنیان
13- نقش دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در توسعه کارآفرینی
14- آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در توسعه شرکت های کوچک و متوسط SMEs دانش بنیان
15- دانشگاه های نسل سوم
16- محور آزاد (مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری)

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن( مدل، موانع و محدودیت ها ، عملکرد و نحوه گسترش....)1- شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن( مدل، موانع و محدودیت ها ، عملکرد و نحوه گسترش....)
نقش اقتصاد دانش بنیان( و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی (اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی وغیر دانشگاهی ،فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و ..)2- نقش اقتصاد دانش بنیان( و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی (اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی وغیر دانشگاهی ،فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و ..)
شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی3- شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی
مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و پیشرو 4- مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و پیشرو
نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه سواحل مکران5- نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه سواحل مکران
نقش عوامل کارآفرینانه در توسعه شرکت های دانش بنیان6- نقش عوامل کارآفرینانه در توسعه شرکت های دانش بنیان
آینده پژوهشی مدیریت شرکت های دانش بنیان در ایران 14047- آینده پژوهشی مدیریت شرکت های دانش بنیان در ایران 1404
ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان8- ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان
موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان9- موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان10- اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان
کسب و کار دانش بنیان11- کسب و کار دانش بنیان
کشاورزی و شرکت های دانش بنیان12- کشاورزی و شرکت های دانش بنیان
نقش دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در توسعه کارآفرینی 13- نقش دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در توسعه کارآفرینی
آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در توسعه شرکت های کوچک و متوسط SMEs دانش بنیان14- آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در توسعه شرکت های کوچک و متوسط SMEs دانش بنیان
دانشگاه های نسل سوم15- دانشگاه های نسل سوم
محور آزاد (مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری)16- محور آزاد (مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری)


تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

054-33294798

09358036724

نمابر

05433294782

ایمیل

fckzahedan.sb@gmail.com

کانال تلگرام : @sbpnu_kbc

آدرس

سیسیتان و بلوچستان - زاهدان - ابتدای بلوار خلیج فارس - داشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور