کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمدعلی ابراهیمیعضو کمیته علمی همایش

استاد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا اصغری پورعضو کمیته علمی همایش

استاد اگرواکولوژی دانشگاه زابل

دکتر ابراهیم امیریعضو کمیته علمی همایش

استاد مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

دکتر محمد تقی امینیعضو کمیته علمی همایش

استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دکتر عباس خاشعیعضو کمیته علمی همایش

استاد مهندسی آب دانشگاه بیرجند

دکتر احمد قنبریعضو کمیته علمی همایش

استاد اگرواکولوژی دانشگاه زابل

دکتر علیرضا کرباسیعضو کمیته علمی همایش

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر نور محمد یعقوبیعضو کمیته علمی همایش

استاد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر فرید اجلالی عضو کمیته علمی همایش

دانشیار مهندسی آب دانشگاه پیام نور

دکتر حامد آرامشعضو کمیته علمی همایش

دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر پیمان افراسیابعضو کمیته علمی همایش

دانشیار مهندسی آب دانشگاه زابل

دکتر محمد باشکوهعضو کمیته علمی همایش

دانشیارمدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر عیسی پیریعضو کمیته علمی همایش

دانشیار اگرواکولوژی دانشگاه پیام نور

دکتر ابوالفضل توسلیعضو کمیته علمی همایش

دانشیار اگرواکولوژی دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی دادمهرعضو کمیته علمی همایش

دانشیار نانوبیوتکنولوژی دانشگاه پیام نور

دکتر فاطمه رستگاری پورعضو کمیته علمی همایش

دانشیار اقتصاد آب دانشگاه تربت حیدریه

دکتر قاسم زارعیعضو کمیته علمی همایش

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مهدی شهرکیعضو کمیته علمی همایش

دانشیار شیمی فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر باقر عسگر نژادعضو کمیته علمی همایش

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه

دکتر سمیرا متقیعضو کمیته علمی همایش

دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

دکتر صفورا بزیعضو کمیته علمی همایش

 استادیار زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور

دکتر علی اصغر تباوارعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مهدی ثقفیعضو کمیته علمی همایش

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

دکتر صمد خبازعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دکتر مرضیه دهقانی زادهعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت دانشگاه پیام نور

دکتر مجید دهمردهعضو کمیته علمی همایش

استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

دکترحسین رشیدی نژادعضو کمیته علمی همایش

استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

دکتر محمدکریم رئیسیعضو کمیته علمی همایش

استادیار برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

دکتر مسلم سلیمانپورعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دکتر هادی سیاسرعضو کمیته علمی همایش

استادیار مهندسی آب دانشگاه پیام نور

دکتر عیسی شیبانی امینعضو کمیته علمی همایش

استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر توحید علیزادهعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دکترسیده معصومه غمخواریعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا فتحی زادهعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

دکتر عالمه کیخاعضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمود محمدیعضو کمیته علمی همایش

استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

دکتر بابک مسعودی عضو کمیته علمی همایش

استادیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دکتر محمدجواد مهدویعضو کمیته علمی همایش

استادیار منابع طبیعی بیابان زدایی دانشگاه پیام نور

دکتر رضا نوروزی عضو کمیته علمی همایش

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دکتر ایمان همایون نژادعضو کمیته علمی همایش

استادیار محیط زیست دانشگاه پیام نور

دکتر ارسلان بی نیازعضو کمیته علمی همایش

استادیار اقتصاد آب دانشگاه پیام نور

دکتر سمیه خمرنیاعضو کمیته علمی همایش

استادیار شیمی دانشگاه پیام نور

دکتر مرتضی پور ملاییعضو کمیته علمی همایش

استادیار فقه و حقوق دانشگاه پیام نور

دکتر حسن مرتضویعضو کمیته علمی همایش

استادیار معماری دانشگاه پیام نور

دکتر حمید سالارزهیعضو کمیته علمی همایش

 دانشگاه آزاد اسلامی زاهدانپوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

054-32233934

نمابر

054-32233934

ایمیل

research.pnu.sb@gmail.com

آدرس

آدرس دبیرخانه:دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان- مرکز زابل

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور