کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
کارآفرینی
توسعه پایدار
آب

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
 آموزش و فرهنگ کارآفرینیکارآفرینی
 عوامل اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی کارآفرینی
 خلاقیت و نوآوری در کارآفرینیکارآفرینی
 کارآفرینی و اشتغال دانش بنیانکارآفرینی
 کسب و کار های خانوادگی و کارآفرینیکارآفرینی
 کارآفرینی در کشاورزی و صنایع تبدیلی وابستهکارآفرینی
 کسب و کارهای جدید و فناوری های نوینکارآفرینی
 رویکردهای نوین بازاریابی و کارآفرینیکارآفرینی
 توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینیکارآفرینی
محور آزاد (مطالعات و تحقیقات در حوزه کارآفرینی، توسعه پایدار و آب) کارآفرینی
نقش دانشگاه ها، آموزش و پرورش، مراکز رشد و پارک علم و فناوری در کارآفرینی و توسعه پایدارتوسعه پایدار
 کسب و کار سبز و توسعه پایدارتوسعه پایدار
 توسعه پایدار و رشد تولید و اشتغالزاییتوسعه پایدار
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پایدارتوسعه پایدار
 آگاهی های و نگرانی های زیست محیطی و توسعه پایدارتوسعه پایدار
 بحران های زیست محیطی و توسعه پایدارتوسعه پایدار
 حفظ محیط زیست و مصرف بهینه آب و توسعه پایدارتوسعه پایدار
 مدیریت توام آب و پساب و نقش آن در استقرار صنایعآب
 نقش بازار آب در استفاده مجدد از آب باز چرخانی آب
 هیدرولوژی و منابع آب سطحی و زیر سطحی آب
 سامانه های نوین آبیاری در کارآفرینی آب
 مدیریت منابع آب و توسعه پایدارآب
 استفاده بهینه از آب در کشاورزی و صنعتآب
 دیپلماسی آب و توسعه منطقه ای آب


پوستر همایش
تماس با ما
تلفن ثابت

054-32233934

نمابر

054-32233934

ایمیل

research.pnu.sb@gmail.com

آدرس

آدرس دبیرخانه:دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان- مرکز زابل

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور