تماس با ما
تلفن ثابت

054 -33294787

نمابر
ایمیل
آدرس

سیستان و بلوچستان - زاهدان - ابتدای بلوار خلیج فارس - دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
آخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1402
تاریخ برگزاری 1402/12/15
برگزارکننده دانشگاه پیام نوراستان سیستان و بلوچستان- مرکز زابل

نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی، منحصر به افزایش بازده و درآمد سرانه نیست، بلکه شامل پایه‌گذاری و آغاز اعمال تغییرات ساختاری در فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. به همین دلیل امروزه نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشورها آن قدر کلیدی است که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام برده می‌شود. توسعه کارآفرینی در مقیاس کلان به دلیل نوآوری و خلاقیت در تولید و ارائه کالا و خدمات، رقابت را در جامعه کسب و کار افزایش می‌دهد و افزایش رقابت نیز در سطح کلان اقتصاد را به پیشرفت سوق می‌دهد. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون خدشه آوردن بر توانایی نسل‌های آینده در تامین نیازهای خود تامین کند. به بیان دیگر در پایداری اقتصادی رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفاده بهینه و کارایی منابع طبیعی و توزیع عادلانه منافع حداکثری تامین شود. از جمله راهکارهای مؤثر بر بهبود مدیریت منابع آب وافزایش راندمان آبیاری، گسترش روش های نوین آبیاری است. به واسطه اهمیت مسأله کارآفرینی در حوزه کار و تولید، این همایش، تمرکز را بر توسعه ایده‌های کارآفرینی قرار داده تا ما با الگو قرار دادن ایده‌پردازان حوزه کسب‌وکار، شاهد ترویج جریان ایده‌پردازی کار و تولید در جامعه و بین فعالان بخش تولید باشیم. همچنین فراهم سازی فرصتی برای همگرایی دو حوزه کارآفرینی و توسعه پایدار با نگاه ویژه به جایگاه آب از اهداف این همایش به شمار می رود که این روند منجربه یک جریان پایدار اقتصادی جامعه گردد.


آخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 اسفند 1395
تاریخ برگزاری 19و 18 اسفندماه 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز چابهار

جهان اقتصاد امروز فراز و نشیب های متعددی را تجربه کرده است و آثار آن به شکل رکود ها و بحران های اقتصادی رخ نموده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از نوسانات متاثر شده است. مقام معظم رهبری بعنوان سکاندار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این برهه از تاریخ در بیانات و رهنمود های خویش، استراتژی " اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان " را بعنوان رهنمود اقتصادی در نظام اسلامی تجویز فرمودند. در راستای فرمایشات و رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان درصدد است با نگاه به پتانسیل های غنی بالقوه منطقه، ازحیث جوانان مستعد و منابع معدنی و ذخایر دریایی، دسترسی به مرزهای آبی و شرق کشور، زمینه و بستری مناسب برای شکل گیری شرکت های دانش بنیان خواه از نظر ایده پردازی، تجاری سازی ایده ها و عملی ساختن فرآیند تبدیل نوآوری به فنآوری ، گرایش سرمایه انسانی توانمند را به سمت کارآفرینی فراهم سازد. بنابراین، این مهم را در قالب همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور با حضور نخبگان و صاحب­نظران در این زمینه را در دانشگاه پیام نور مرکز چابهار ، با هدف تعامل بنگاه­های اقتصادی و دستگاه­های اجرائی، با بهره گیری از دستاوردهای علمی و فنآورانه دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی برگزار نماید. بنابراین، از همه محققین، صاحبان فکر، پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان دعوت می شود به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی در منطقه با ارسال دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در این همایش ملی مشارکت نمایند. ضمنآ یادآور می شود که مقالات برگزیده در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه سازی شده و همچنین مقالات برتر با نظر هیات داوران جهت چاپ به مجلات معتبر علمی دانشگاه­ها ارسال خواهد شدآخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1402
تاریخ برگزاری 1402/12/15
برگزارکننده دانشگاه پیام نوراستان سیستان و بلوچستان- مرکز زابل

نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی، منحصر به افزایش بازده و درآمد سرانه نیست، بلکه شامل پایه‌گذاری و آغاز اعمال تغییرات ساختاری در فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. به همین دلیل امروزه نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشورها آن قدر کلیدی است که از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام برده می‌شود. توسعه کارآفرینی در مقیاس کلان به دلیل نوآوری و خلاقیت در تولید و ارائه کالا و خدمات، رقابت را در جامعه کسب و کار افزایش می‌دهد و افزایش رقابت نیز در سطح کلان اقتصاد را به پیشرفت سوق می‌دهد. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون خدشه آوردن بر توانایی نسل‌های آینده در تامین نیازهای خود تامین کند. به بیان دیگر در پایداری اقتصادی رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفاده بهینه و کارایی منابع طبیعی و توزیع عادلانه منافع حداکثری تامین شود. از جمله راهکارهای مؤثر بر بهبود مدیریت منابع آب وافزایش راندمان آبیاری، گسترش روش های نوین آبیاری است. به واسطه اهمیت مسأله کارآفرینی در حوزه کار و تولید، این همایش، تمرکز را بر توسعه ایده‌های کارآفرینی قرار داده تا ما با الگو قرار دادن ایده‌پردازان حوزه کسب‌وکار، شاهد ترویج جریان ایده‌پردازی کار و تولید در جامعه و بین فعالان بخش تولید باشیم. همچنین فراهم سازی فرصتی برای همگرایی دو حوزه کارآفرینی و توسعه پایدار با نگاه ویژه به جایگاه آب از اهداف این همایش به شمار می رود که این روند منجربه یک جریان پایدار اقتصادی جامعه گردد.


آخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 اسفند 1395
تاریخ برگزاری 19و 18 اسفندماه 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز چابهار

جهان اقتصاد امروز فراز و نشیب های متعددی را تجربه کرده است و آثار آن به شکل رکود ها و بحران های اقتصادی رخ نموده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از نوسانات متاثر شده است. مقام معظم رهبری بعنوان سکاندار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این برهه از تاریخ در بیانات و رهنمود های خویش، استراتژی " اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان " را بعنوان رهنمود اقتصادی در نظام اسلامی تجویز فرمودند. در راستای فرمایشات و رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان درصدد است با نگاه به پتانسیل های غنی بالقوه منطقه، ازحیث جوانان مستعد و منابع معدنی و ذخایر دریایی، دسترسی به مرزهای آبی و شرق کشور، زمینه و بستری مناسب برای شکل گیری شرکت های دانش بنیان خواه از نظر ایده پردازی، تجاری سازی ایده ها و عملی ساختن فرآیند تبدیل نوآوری به فنآوری ، گرایش سرمایه انسانی توانمند را به سمت کارآفرینی فراهم سازد. بنابراین، این مهم را در قالب همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور با حضور نخبگان و صاحب­نظران در این زمینه را در دانشگاه پیام نور مرکز چابهار ، با هدف تعامل بنگاه­های اقتصادی و دستگاه­های اجرائی، با بهره گیری از دستاوردهای علمی و فنآورانه دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی برگزار نماید. بنابراین، از همه محققین، صاحبان فکر، پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان دعوت می شود به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی در منطقه با ارسال دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در این همایش ملی مشارکت نمایند. ضمنآ یادآور می شود که مقالات برگزیده در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه سازی شده و همچنین مقالات برتر با نظر هیات داوران جهت چاپ به مجلات معتبر علمی دانشگاه­ها ارسال خواهد شداستعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


اخبار همایش


پورتال همایش های استان سیستان و بلوچستان